Sikacryl AS

Sikacryl AS

Sikacryl AS elastyczny uszczelniacz akrylowy

Jednoskładnikowy, plastyczno – elastyczny materiał do wypełniania szczelin i rys do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 300 ml kartusze po 12 szt. w kartonie

Sikacryl AS to niespływający uszczelniacz do wypełniania rys i statycznych szczelin wewnątrz pomieszczeń.

  • Nieznaczne wydzielanie zapachu
  • Dobre właściwości nanoszenia
  • Dobra przyczepność do podłoży takich jak beton i drewno
  • Może być malowany

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed światłem słonecznym i przed mrozem.

Dane techniczne

Baza chemiczna 1-składnikowa dyspersja akrylowa

Gęstość ~ 1,65 kg/dm3 (DIN 53 479)

Czas twardnienia powierzchniowego ~ 20 minut (+23°C / 50% w. w.)

Szybkość utwardzania ~ 2mm na dobę (+23°C / 50% w. w.)

Odkształcalność Odpowiedni do wypełniania pęknięć i szczelin nieruchomych

Stabilność Bardzo dobra

Temperatura użytkowania Od -25°C do +70°C (suche warunki)

 

Zależne od wielkości szczeliny Długość spoiny (m) = 300 ml lub 600 ml Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) Litry / metr bieżący spoiny = Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) 1000 ml 

 

Jakość podłoża Podłoże musi być czyste, zwarte, suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć. Przygotowanie podłoża Gruntowanie zazwyczaj nie jest wymagane.

W przypadku porowatych podłoży takich jak np: beton, tynk, drewno można zmieszać Sikacryl® -AS z wodą (proporcje 1 : 1 do 1 : 5) i wykorzystać jako grunt. W przypadku tworzyw sztucznych i powłok malarskich zaleca się sprawdzenie przyczepności. 

 

Sposoby aplikacji / narzędzia Sikacryl® -AS jest gotowy do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny wycisnąć uszczelniacz I wygładzić w ciągu 15 minut. Krawędzie szczeliny można zabezpieczyć papierową taśmą, którą trzeba usunąć przed utwardzeniem uszczelniacza. Świeży, niezwiązany materiał można usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy wodą. Materiał utwardzony można usunąć jedynie mechanicznie. Uwagi do stosowania Przed pomalowaniem Sikacryl® -AS należy przeprowadzić test zgodności materiałowej farby i uszczelniacza (według normy DIN 52 52-4).

Nie stosować bezpośrednio na łatwo korodujące podłoża. Lekkie odbarwienie może nastąpić z oddziaływaniem chemikaliów, wysokiej temperatury, promieniowania UV. Nie ma to wpływu na właściwości techniczne i ochronne produktu.

Nie stosować Sikacryl® -AS jako uszczelniacza szklarskiego, do spoinowania dylatacji w posadzkach, w uszczelnieniach sanitarnych, na marmurze, kamieniu naturalnym, w miejscach podlegających stałemu działaniu wody.

Nie stosować na podłożach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki.