Sikacryl S

Sikacryl S

Sikacryl® -S jest plastycznym, 1-składnikowym uszczelniaczem na bazie dyspersji akrylowej, przeznaczonym do spoin w o niewielkim przemieszczeniu. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. 

Opakowanie: 300 ml kartusze po 12 szt. w kartonie

Do uszczelniania szczelin i pęknięć o niewielkim ruchu na podłożach takich jak beton, tynki, płyty cementowo-włókniste, cegły, bloczki, gładzie, aluminium, twarde PVC i drewno

Spoinowanie wokół okien, ram okiennych, drzwiowych, rur PVC, lekkich konstrukcji ściennych, łączeń sufitów.

Sikacryl® -S jest także odpowiedni do wypełniania pęknięć i rys (bez stałego oddziaływania wody). 

 
Upuść tutaj pliki, aby je dodać

Dobra przyczepność bez gruntowania do drewna, gipsu, betonu, zapraw, aluminium, itp.

Dobre właściwości nanoszenia

Odkształcalność 10%

Wysoka trwałość

Nieznaczny zapach

Może być malowany

Do stosowana na zewnątrz i wewnątrz. 

 
Upuść tutaj pliki, aby je dodać

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed światłem słonecznym i przed mrozem.

 

Wymiarowanie szczeliny Szerokość szczeliny powinna być dopasowana do odkształcalności uszczelniacza. Generalnie szerokość szczeliny powinna wynosić minimum 10 mm i maksimum 15 mm, stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić ~ 2 : 1 Szerokość 10 mm 15 mm Głębokość 10 mm 8 mm Dla spoin o przekroju trójkątnym dł. boku powinna mieć min. 7 mm Długość spoiny (m) = 300 ml lub 600 ml Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) Litry / metr bieżący spoiny = Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) 1000 ml Podparcie W celu uzyskania przekroju wypełnienia o określonych wymiarach należy użyć sznura podpierającego. 

 

Podłoże musi być czyste, zwarte, suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć.

 

Gruntowanie zazwyczaj nie jest wymagane. W przypadku porowatych podłoży takich jak np: beton, tynk, drewno można zmieszać Sikacryl® -S z wodą (proporcje 1 : 1 do 1 : 5) i wykorzystać jako grunt. W przypadku tworzyw sztucznych i powłok malarskich zaleca się sprawdzenie przyczepności. Żelazo i stal powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

 

Umieścić sznur podpierający na właściwej głębokości. Umieścić kartusz w pistolecie i mocno wyciskać Sikacryl® -S w szczelinę zapewniając pełen kontakt ze ściankami szczeliny. Wypełnić szczelinę unikając tworzenia pustek powietrznych. Sikacryl® -S powinien być mocno dociśnięty do krawędzi szczeliny dla uzyskania maksymalnej przyczepności. Krawędzie szczeliny można zabezpieczyć papierową taśmą, którą trzeba usunąć przed utwardzeniem uszczelniacza. Powierzchnię uszczelniacza wygładzić przy użyciu wody. Świeży, niezwiązany materiał można usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki.

 

Przed pomalowaniem Sikacryl® -S należy przeprowadzić test zgodności materiałowej farby i uszczelniacza (według normy DIN 52 52-4). Nie stosować bezpośrednio na łatwo korodujące podłoża. Lekkie odbarwienie może nastąpić z oddziaływaniem chemikaliów, wysokiej temperatury, promieniowania UV. Nie ma to wpływu na właściwości techniczne i ochronne produktu. Nie zaleca się aplikacji materiału w czasie dużych zmian temperatury z uwagi na ruchy podłoża w trakcie wiązania. Nie stosować Sikacryl® -S jako uszczelniacza szklarskiego, do spoinowania dylatacji w posadzkach, w uszczelnieniach sanitarnych, na marmurze, kamieniu naturalnym, w miejscach podlegających stałemu działaniu wody. Nie stosować na podłożach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki.  

 
Upuść tutaj pliki, aby je dodać