Oferta

Sikaflex®-11 FC+ Elastyczny kit uszczelniający i klej o wielu zastosowaniach.

Sikaflex®-11 FC+ Elastyczny kit uszczelniający i klej o wielu zastosowaniach.
„Uszczelnianie i klejenie – wszystko na raz” Jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniacz i klej na bazie poliuretanu

Może być użyty do wypełniania pionowych i poziomych szczelin, wygłuszania przejść rur przez ich płaszcze w betonie, wypełniania łączeń przegród, uszczelniania spękań, uszczelnień konstrukcji drewnianych i metalowych i podobnych zastosowań.
Może być użyty jako klej o wielu zastosowaniach. Nadaje się przyklejenia ościeżnic, progów, stopni, listew przypodłogowych i wielu innych elementów budowlanych z różnych materiałów.

Właściwości i zalety
– Szybko wiąże bez powstawania pęcherzy
– Doskonała przyczepność do wielu podłoży
– Odkształcalność projektowa do 15 %
– Doskonałe właściwości robocze
– Duża wytrzymałość mechaniczna
– Jednoczesne uszczelnianie i sklejanie
– Do wnętrz i na zewnątrz.

Produkt przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C, najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Dane techniczne
Baza chemiczna Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan.
Gęstość ~1,3 kg/dm3 (DIN 53 479-B)
Czas naskórkowania ~ 70 minut (w +23°C i 50% w.w.)
Szybkość utwardzania ~ 3,5 mm na dobę (w +23°C i 50% w.w.)

Temperatura użytkowania -40°C ÷ +80°C

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe, luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Przygotowanie podłoża Sika-flex 11 FC + posiada generalnie wysoką przyczepność do większości czystych, nośnych podłoży. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, szczególnie w przypadku aplikacji o wysokich wymaganiach (przy wysokich obciążeniach statycznych lub ekstremalnych warunków atmosferycznych) konieczne jest stosowanie środków czyszczących i gruntujących. Jeśli to konieczne należy najpierw wykonać pola próbne.

Podłoża nie porowate jak metale, powłoki proszkowe itp. muszą być delikatnie uszorstnione drobnym ścierniwem i oczyszczone ściereczką nasączoną Sika Aktivator-205 (Sika Cleaner-205). Po odczekaniu do odparowania rozpuszczalnika (co najmniej 15 minut) należy nanieść na podłoże za pomocą pędzla Sika Primer -3 N i ponownie odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin) Do gruntowania PCW należy użyć Sika Primer-215 odczekać do odparowania rozpuszczalnika przynajmniej 30 minut (maksymalnie 8 godzin).

Podłoża porowate jak beton, zaprawy na bazie cementu, cegły itp. należy zagruntować za pomocą pędzla Sika Primer-3 N i odczekać do odparowania rozpuszczalnika, co najmniej 30 minut (maksimum 8 godzin).

Primery tylko polepszają przyczepność, nie zastępują oczyszczenia powierzchni i nie poprawiają wytrzymałości podłoża.
Materiały gruntujące zwiększają trwałość

Sikaflex 11FC + jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, należy wcisnąć w nią na odpowiednią głębokość materiał podpierający (Sika Rundschnur) i jeżeli jest to konieczne zagruntować. Sikaflex 11FC + wyciskać z pistoletu w taki sposób, aby zapewnić pełny kontakt kitu ze ściankami dylatacji. Unikać zamykania bąbelków powietrza w objętości wypełnienia. Taśmę ochronną należy usunąć, kiedy kit jeszcze jest miękki. Powierzchnię wypełnienia można wygładzić. W pełni związany materiał może być szlifowany i poddawany obróbce mechanicznej.

Uwagi do stosowania

Elastycznych uszczelniaczy nie należy pokrywać bezpośrednio powłokami.
Powłokami kompatybilnymi można pokrywać uszczelnienie na nie więcej niż 1 mm.
Przydatność powłoki do przemalowania materiału Sikaflex 11 FC + należy sprawdzić zgodnie z normą DIN 52 452-2.
W warunkach atmosferycznych możliwe jest lekkie odbarwienie zwłaszcza materiału o barwie białej (promieniowanie UV, wysokie temperatury, obciążenia chemiczne). Jednak nie wpływa to na inne parametry wytrzymałościowe materiału.
Przed zastosowaniem na kamień naturalny, należy skontaktować się z przedstawicielem Sika Poland.
Nie stosować Sikaflex 11FC + do uszczelniania elementów szklanych i basenów kąpielowych.
Nie stosować na podłoża bitumiczne, z kauczuku naturalnego, chloroprenu, EPDM i inne podłoża mogące wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki. Nie stosować Sikaflex 11FC + do szczelin obciążonych wodą pod ciśnieniem bądź będących w stałym kontakcie z wodą.
Świeżo naniesiony materiał ma zapach zbliżony do „Amaretto” aż do momentu pełnego utwardzenia.
Nie mieszać ani nie narażać Sikafex 11FC + na kontakt z substancjami mogącymi reagować z izocyjanianami, zwłaszcza alkoholami, które często są składnikami rozcieńczalników, rozpuszczalników, środków czyszczących i preparatów antyadhezyjnych. Taki kontakt może zaburzyć lub przerwać proces sieciowania materiału.

Opakowanie: Tuby 310 ml, kiełbaski 600 ml

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

<p><strong>ZDJĘCIE POGLĄDOWE</strong></p>