Oferta

SIKA Sikacryl AS elastyczny uszczelniacz akrylowy

Sikacryl AS to niespływający uszczelniacz do wypełniania rys i statycznych szczelin wewnątrz pomieszczeń.
Jednoskładnikowy, plastyczno–elastyczny materiał do wypełniania szczelin i rys do stosowania wewnątrz budynków

  • Nieznaczne wydzielanie zapachu
  • Dobre właściwości nanoszenia
  • Dobra przyczepność do podłoży takich jak beton i drewno
  • Może być malowany

Dane techniczne:
Baza chemiczna 1-składnikowa dyspersja akrylowa
Gęstość ~ 1,65 kg/dm3 (DIN 53 479)
Czas twardnienia powierzchniowego ~ 20 minut (+23°C / 50% w. w.)
Szybkość utwardzania ~ 2mm na dobę (+23°C / 50% w. w.)
Odkształcalność Odpowiedni do wypełniania pęknięć i szczelin nieruchomych
Stabilność Bardzo dobra
Temperatura użytkowania Od -25°C do +70°C (suche warunki)

Zależne od wielkości szczeliny Długość spoiny (m) = 300 ml lub 600 ml
Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) Litry / metr bieżący spoiny = Szer. spoiny (mm) x głęb. spoiny (mm) 1000 ml

Nie stosować bezpośrednio na łatwo korodujące podłoża. Lekkie odbarwienie może nastąpić z oddziaływaniem chemikaliów, wysokiej temperatury, promieniowania UV. Nie ma to wpływu na właściwości techniczne i ochronne produktu.
Nie stosować Sikacryl® -AS jako uszczelniacza szklarskiego, do spoinowania dylatacji w posadzkach, w uszczelnieniach sanitarnych, na marmurze, kamieniu naturalnym, w miejscach podlegających stałemu działaniu wody.
Nie stosować na podłożach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki.

<p>Opakowanie: 300 ml kartusze po 12 szt. w kartonie</p>