Błędy najczęściej popełniane podczas szpachlowania

1.  Wadliwie wykonana konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych.
2.  Zbyt niska temperatura podczas szpachlowania.
3.  Niewłaściwy dobór gipsów szpachlowych do połączeń płyt g-k.
4.  Źle wymieszana masa szpachlowa.
5.  Źle dobrana taśma zbrojąca do krawędzi płyty. Nieodpylenie krawędzi ciętych.
6.  Nierównomierne rozprowadzenie masy szpachlowej na połączeniach płyt g-k.
7.  Zbyt szybkie nakładanie kolejnych warstw.
8.  Zbyt szybkie wysuszanie pomieszczeń (tym samym za szybkie wysychanie masy szpachlowej).
9.  Brak dylatacji w konstrukcjach wykonanych z płyt g-k