SikaBond T8

SikaBond T8

SikaBond T8

Jednoskładnikowy, poliuretanowy, materiał do elastycznego klejenia płytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej

Opakowanie: 10 l puszka (13,4 kg) / 33 puszki na palecie

Klej do wodoszczelnego mocowania płytek podłogowych

Wykonanie izolacji oraz klejenie płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych, marmurowych na betonie, zaprawach, starych płytkach, drewnie

Na balkonach, tarasach, elewacjach, w kuchniach, łazienkach oraz innych pomieszczeniach mokrych i wilgotnych wewnątrz i na zewnątrz

Na podłoża odkształcalne i podłogi ogrzewane

Klej jednoskładnikowy, gotowy do użycia

Szybkie wiązanie  Redukuje hałas i odgłos kroków

Wysoka przyczepność do różnych podłoży (także do starych płytek)

 

Trwale odporny na działanie wody, mrozu i wysokich temperatur

Zmniejsza naprężenia między płytkami i podłożem

Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża do ‐20°C

Jeden materiał do uszczelniania i klejenia

 

Kompensuje nierówności podłoża

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C, chroniony promieniowaniem słonecznym najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

JAKOŚĆ PODŁOŻA Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, równe, wolne od smarów i olejów, odkurzone i odpylone. Stare powłoki, mleczko cementowe i słabo przylegające cząstki należy usunąć. Właściwości podłoża można polepszyć przy użyciu Sika® Primer MB. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Informacyjnej produktu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Beton / jastrych cementowy: Należy przeszlifować i dokładnie odkurzyć. Jastrych anhydrytowy: Należy przeszlifować i dokładnie odkurzyć bezpośrednio przed rozpoczęciem klejenia. Podłoże asfaltowe wysycone piaskiem kwarcowym: Należy zagruntować Sika® Primer MB. Szczegółowe informacje znajdują się  w Karcie Informacyjnej produktu. Ceramika glazurowana oraz stare płytki (ceramiczne, kamienne, marmurowe, z kamienia sztucznego): Odtłuścić, oczyścić preparatem Sika® Aktivator‐205 lub przeszlifować  i dokładnie odkurzyć. Inne, nieznane podłoża: Skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika SikaBond®‐T8 można stosować bez gruntowania na podłogach cementowych, anhydrytowych, płytach wiórowych, płytkach ceramicznych. Nie stosować innych gruntów i impregnatów bez konsultacji z przedstawicielem firmy Sika. Słabe podłoża można gruntować Sika® Primer MB. Szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Informacyjnej produktu.

APLIKACJA SikaBond®‐T8 jest zazwyczaj nakładany w dwóch warstwach. Pierwsza stanowi warstwę wodoszczelną, druga warstwę klejącą. Warstwa izolacji wodoszczelnej: Rozprowadzać SikaBond®‐T8 równomiernie gładką stroną pacy. Zużycie, zależnie od podłoża: 2,0 do 2,7 kg/m2 . Warstwa kleju: Jak tylko jest możliwe wejście na pierwszą warstwę, (po ok. 12 godzinach, zależnie od warunków klimatycznych), drugą warstwę SikaBond®‐T8 należy równomiernie rozprowadzić pacą zębatą. Zużycie ok. 1,5 kg/m2 . Docisnąć  dobrze przyklejane płytki do kleju tak, aby spodnia strona płytki pokryła się  w całości klejem. Przyklejanie płytek powinno być zakończone w czasie 45 minut (zależnie od warunków atmosferycznych). Pozostałości świeżego, niezwiązanego kleju należy natychmiast usunąć z płytek czystą tkaniną a jeżeli to konieczne użyć Sika® Remover‐208 lub Sika® TopClean‐T. Sprawdzić  wpływ Sika® Remover‐208 na powierzchnię płytek przed jego zastosowaniem. Fugi wypełnić materiałem elastycznym, np. Sikaflex®‐11 FC+ Ważne: Jeżeli czas między ułożeniem pierwszej i drugiej warstwy SikaBond®‐T8 ulegnie wydłużeniu i / lub pierwsza warstwa ulegnie zabrudzeniu, musi ona zostać oczyszczona (aktywowana) preparatem Sika® Aktivator‐205.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy preparatem Sika® Remover 208. Materiał utwardzony można usunąć jedynie mechanicznie.

UWAGI DO STOSOWANIA Dla łatwiejszego nanoszenia i rozprowadzania kleju, jego temperatura powinna wynosić ok. +15°C. Klej SikaBond®‐T8 nie jest odpowiedni do klejenia płytek ceramicznych na powierzchnie pionowe. Warstwy izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z SikaBond®‐T8 nie należy pokrywać klejem sztywnym Nie zaleca się stosować do podłoży z PE, PP, Teflonu i niektórych syntetycznych tworzyw sztucznych (należy wykonać próby). Niektóre grunty i impregnaty mogą osłabić przyczepność kleju SikaBond®‐T8 (zaleca się przeprowadzenie prób). Nie należy mieszać lub narażać na bezpośredni kontakt nieutwardzonego materiału SikaBond®‐T8 z substancjami reagującymi z izocyjanami, zwłaszcza alkoholami, które często są składnikiem niektórych rozcieńczalników, rozpuszczalników, substancji czyszczących i materiałów antyadhezyjnych. Kontakt taki może uniemożliwić lub zakłócić prawidłową reakcję sieciowania i wiązania materiału.