Sanisil

Sanisil

Sanisil® jest jednoskładnikowym, octowym uszczelniaczem silikonowym, wiążącym pod wpływem wilgoci do uszczelnień sanitarnym, odpowiednim do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Opakowanie: 300 ml i 310 ml kartusze, 12 kartuszy w kartonie

Sanisil® przeznaczony jest do uszczelnień sanitarnych i tam gdzie wymagana jest odporność na pleśń. 

Długotrwała odporność na grzyby i pleśń

Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Bezrozpuszczalnikowy

Wysoka elastyczność i odkształcalność (zgodnie z regulacjami EU)

Materiał przechowywany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych warunkach w temp. od +10°C do +25°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. 

Sanisil® jest gotowy do użycia. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny i oczyszczeniu podłoża uszczelniacz wycisnąć w szczelinę i w ciągu 10 minut wygładzić szpachlą zmoczoną wodą mydlaną. Taśmy ochronne usunąć natychmiast. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy czyścić natychmiast po ukończonej pracy przy użyciu preparatu Sika® Colma Cleaner. Materiał utwardzony można usunąć jedynie mechanicznie. Uwagi do stosowania Sanisil® nie jest polecany do podłoży porowatych jak beton, marmur, kamień, granit. Nie stosować na podłożach bitumicznych, gumie naturalnej, kauczuku, chloroprenie, EPDM lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory, rozpuszczalniki. Nie stosować w zamkniętych miejscach bez dopływu powietrza gdyż wilgoć w nim zawarta jest niezbędna do utwardzenia silikonu. Sanisil® nie jest polecany do spoin zanurzonych, poddanych dużym obciążeniom mechanicznym i ścieraniu. Sanisil® nie był badany i testowany do użycia w przemyśle medycznym i farmaceutycznym. Wydzielany w czasie utwardzania kwas octowy może korodować niektóre metale : miedź, brąz, ołów, srebro zwierciadlane.