Impregnaty wodne

Sarsil

Ahydrosil® K jest wodnym roztworem związków silikonowych w formie koncentratu.

Magazynowanie: Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od -5 do +30°C, w miejscach niedostępnych dla dzieci, z dala od produktów spożywczych, naczyń na żywność.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania:  1 l.

 

Ahydrosil ® K przeznaczony jest do powierzchniowej impregnacji wodoodpornej cegły silikatowej (niekolorowej), bloczków gipsowych, betonu, tynków cementowo-wapiennych, fug oraz jako dodatek do hydrofobizacji w „masie”. Z powodzeniem stosowany również do impregnacji i ochrony antykorozyjnej: - mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych, - w budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp., - betonowych płyt lotniskowych i dróg wykonanych z betonu. Ahydrosil® K może być stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów (po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:5). Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

AHYDROSIL® K: • doskonale zabezpiecza hydrofobowo podłoże, przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat, • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, • zachowuje własności „oddechowe” podłoża, • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni, • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów

STOSOWANIE Ahydrosil® K może być stosowany zarówno do zewnętrznej powierzchniowej impregnacji, jak i do hydrofobizacji w „masie” poprzez dodanie do mas tynkarskich, gipsowych i betonu. Preparat należy rozcieńczyć wodą: - przy hydrofobizacji powierzchniowej w stosunku 1:6 do 1:8 (stopień rozcieńczania zależy od chłonności materiału), - do zabezpieczania fug w stosunku 1:10 - w impregnacji betonowych nawierzchni lotniskowych w proporcji 1:6. Do impregnacji w „masie” środek należy stosować w formie koncentratu (nie rozcieńczony), dodając ok. 2 kg Ahydrosilu® K na każde 100 kg cementu lub gipsu użytego do produkcji betonu, mas tynkarskich czy zaprawy gipsowej, zmniejszając jednocześnie w mieszance ilość wody o 10%. Przygotowanie podłoża Podstawowym warunkiem impregnowania jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, sucha, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się, aby prace impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie, w temperaturze od +5 do +30°C, przy względnej wilgotności powietrza do 80%. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie należy ją chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.). W przypadku ich zanieczyszczenia natychmiast zmyć wodą.

Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku, a także przez zanurzenie małych elementów w roztworze gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Ograniczenia stosowania Ahydrosilu® K nie należy stosować do impregnacji: - marmuru, granitu, piaskowca, ceramiki kolorowej, ponieważ może pozostawić biały, trudno usuwalny osad, - kolorowych tynków wrażliwych na alkalia, - zbiorników wodnych, basenów oraz miejsc, gdzie przewiduje się stałe działanie (napór) wody.

Sarsil ME-25

Sarsil®ME-25 jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +30°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania:  5, 1 l.

Sarsil®ME-25 stosowany jest jako dodatek uszlachetniający w produkcji różnego rodzaju tynków fasadowych, jako spoiwo w produkcji farb oraz jako środek do powierzchniowej hydrofobizacji porowatych materiałów budowlanych, takich jak: tynki cementowo-wapienne i akrylowe (w systemach dociepleń), beton, bloczki gipsowe, dachówki, cegła silikatowa. Trwale chroni przed wilgocią, zabezpiecza kolorowe powłoki fasadowe przed płowieniem. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL®ME-25:

• doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,

• równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,

• ożywia naturalną barwę materiału,

• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

• zapobiega powstawaniu grzybów i porostów,

• jako dodatek lub spoiwo poprawia własności użytkowe tynków i finalnych produktów,

• przyjazny dla środowiska

STOSOWANIE Sarsil®ME-25 może być stosowany jako:

• dodatek uszlachetniający w produkcji różnego rodzaju tynków fasadowych, dodawany do mas tynkarskich w postaci nierozcieńczonej w ilości od 0,4 do 0,7%.

• dodatkowe spoiwo silikonowe w produkcji farb, dodawany w ilości do 10 %.

• środek do zewnętrznej powierzchniowej impregnacji po uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:5 do 1:6.

Impregnacja powierzchniowa – przygotowanie podłoża Podstawowym warunkiem właściwie przeprowadzonej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, sucha, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Nowe tynki cementowo-wapienne i akrylowe oraz beton można impregnować nie wcześniej niż po 21–28 dniach od ich wykonania. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się, aby prace impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze od +5 do +30°C. Przed przystąpieniem do pracy należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.). W przypadku ich zabrudzenia natychmiast przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku, a także przez zanurzenie małych elementów w roztworze gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Sarsil ME-05/G

Sarsil®ME-05/G jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika oraz dodatkiem środka zabezpieczającego powierzchnie przed degradacją powodowaną przez mikroorganizmy

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +30°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania:  5, 1 l.

Sarsil®ME-05/G jest emulsją silikonową z dodatkiem środka który zabezpiecza materiały budowlane przed wilgocią i zniszczeniami spowodowanymi przez mikroorganizmy (bakterie, grzyby glony). Stosowany na powierzchnie narażone na wilgoć czy atak mikroorganizmów, zapewnia ich trwałą ochronę. Doskonały do ochrony przeciwwilgociowej tynków cementowo-wapiennych i akrylowych (w systemach dociepleń) oraz porowatych materiałów budowlanych, takich jak: bloczki gipsowe, beton komórkowy, dachówka cementowa, cegła silikatowa. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji

SARSIL® ME-05/G:

• zabezpiecza przed degradacją powodowaną przez glony, mchy i pleśnie,

• doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,

• równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,

• ożywia naturalny kolor materiału,

• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

• doskonały do impregnacji tynków w systemach dociepleń,

• przyjazny dla środowiska,

• gotowy do nanoszenia i łatwy w aplikacji.

STOSOWANIE Przygotowanie podłoża Podstawowym warunkiem właściwie przeprowadzonej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, sucha, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Stare i zanieczyszczone podłoża oczyścić mechanicznie z brudu, grzybów, glonów, mchu i porostów. Jeżeli istnieje potrzeba, zmyć wodą, najlepiej metodą ciśnieniową. Podłoża nowe przeznaczone do impregnacji dokładnie oczy- ścić z kurzu i pyłu. Nowe tynki cementowo-wapienne i akrylowe oraz beton można impregnować nie wcześniej niż po 21–28 dniach od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się aby prace impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze od +5 do +30°C. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np.szyby, części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.). W przypadku ich zabrudzenia natychmiast przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku, lub przez zanurzenie małych elementów w roztworze na ok. 5 minut. Emulsję przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

SARSIL bruk -PREMIUM

SARSIL® bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach w temperaturze +5 do +30°C. Nie dopuścić do zamarznięcia roztworu.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:  5, 1l

SARSIL® bruk- PREMIUM jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą, zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni róż- nego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL® bruk -PREMIUM:

• doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

• zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami,

• uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt „mokrej kostki” ,

• penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

• zachowuje własności „oddechowe” materiału,

• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

• zwiększa mrozoodporność,

• zmniejsza wykwity solne i zapobiega ich powstawaniu.

STOSOWANIE Przygotowanie podłoża Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki ciśnieniowej. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk. SARSIL® bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Należy zadbać, aby równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże należy chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Przed zastosowaniem preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną. Zaimpregnowane powierzchnie, szczególnie w przypadku zabrudzeń „olejowych” należy w miarę możliwości jak najszybciej oczyścić. Pozostawiony olej na powierzchni z czasem może wniknąć w podłoże. Zaleca się impregnację świeżo położonej kostki brukowej po okresie sezonowania (nie krótszym niż jeden miesiąc).

Nakładanie: Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać! Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub wałka. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Nie pozostawiać niewchłoniętego preparatu. Wydajność: 1,5 – 3 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

Translate »