Impregnaty rozpuszczalnikowe

SARSIL® H-14/R

jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Opakowania:  5l, 1 l.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Sarsil® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków; murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i gruboporowaty, niepolerowany granit i marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. Sarsil® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprę- żonych, wymagających ochrony antykorozyjnej. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL® H-14/R:

• równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na niszczące działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

• doskonale zabezpiecza powłoki przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,

• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,

• nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,

• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,

• zapobiega powstawaniu grzybów i porostów,

• w przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność cieplną,

• prosty i łatwy w aplikacji.

Przygotowanie podłoża Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni od wykonania prac, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym utwardzeniu. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację Sarsilem® H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności powietrza do 80%. W przypadku niskochłonnych materiałów (granit, marmur) niewchłoniętą warstwę impregnatu należy usunąć przed jej wyschnięciem. Impregnację dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić po wcześniejszym wykonaniu próby. Ważne: Preparat przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków. Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Sarsil Klinkier

SARSIL® klinkier

jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania:  5l , 1 l.

DANE TECHNICZNE Wygląd jednorodna bezbarwna lub słomkowa ciecz. Rozcieńczanie gotowy do bezpośredniego użycia Gęstość w 20°C ok. 0,82 g/ml Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4 ok. 11 s PRZEZNACZENIE SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp. Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji

SARSIL® klinkier: • doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając jej własności hydrofobowe, • penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, • zachowuje własności „oddechowe” podłoża, • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych, • zwiększa mrozoodporność, • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę, • zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu, • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

STOSOWANIE Przygotowanie podłoża Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil® czyścik. Środek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami, w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie lub karcie technicznej tego produktu. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację klinkieru należy przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i całkowitym wyschnięciu fug. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane: okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz. Roztwór impregnacyjny powinien wniknąć całkowicie w obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec jego zaschnięciu, nadmiar na powierzchni należy starannie zetrzeć szmatką. Nie impregnować powierzchni nie chłonnych (np. klinkier szkliwiony) lub wilgotnych. Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie

Sarsil Bruk

SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych

. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania:  5, 1 l.

SARSIL® bruk jest nowoczesnym hydrofobowym preparatem silikonowym przeznaczonym do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej (zarówno nowej, jak i używanej) wokół domu, w miejscach takich jak: stacje benzynowe, sklepy, parkingi, ciągi piesze itp., zatem wszędzie tam, gdzie szczególnie wskazany jest estetyczny i nienaganny jej wygląd. Naniesiony na powierzchnie kostki brukowej impregnat głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę, tworząc trwałą i stabilną ochronę. Ożywia kolor kostki barwionej w masie, zachowując naturalną strukturę materiału. Wzmacnia i zabezpiecza kostkę przed nasiąkaniem wodą, przedłużając jej trwałość, zwiększa mrozoodporność oraz ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń. Zaimpregnowana kostka na długo zachowuje trwałość i estetyczny, świeży wygląd. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL® bruk: • doskonale impregnuje powierzchnię kostki, nadając jej własności hydrofobowe, • penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych, • zachowuje własności „oddechowe” materiału, • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych, • zwiększa mrozoodporność, • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę, • zapobiega porastaniu mchami i porostami, • zmniejsza wykwity solne i zapobiega ich powstawaniu.

STOSOWANIE Przygotowanie podłoża Kostkę przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą z brudu, soli i innych zanieczyszczeń. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil® czyścik-bruk który należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie lub w karcie technicznej tego produktu. Kostka przeznaczona do impregnacji musi być całkowicie sucha. SARSIL® bruk nanosić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie należy ją chronić przed deszczem i zabrudzeniem. Nawierzchnie kostki brukowej z posypką (dodatkiem kruszywa skalnego) należy impregnować po wcześniejszym przeprowadzeniu próby. Zaleca się impregnację świeżo położonej kostki brukowej po okresie sezonowania (nie krótszym niż jeden miesiąc).

Nakładanie Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Sarsil kamień

SARSIL® kamień jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania:  5, 1 l.

SARSIL® kamień przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Preparat intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia. Efekt inytensyfikacji barwy w dużym stopniu zależy od naturalnej barwy impregnowanego podloża oraz jego chłonno- ści. Podłoża o ciemnych barwach i niskochłonne (typu granit płomieniowany) ulegaja intensywniejszemu wybarwieniu niż materiały chłonne i jasne (piaskowiec, wapień). Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

SARSIL® kamień:

• doskonale zabezpiecza hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,

• podwyższa mrozoodporność, • równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

• zachowuje własności „oddechowe” podłoża,

• nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,

• redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni

STOSOWANIE Przygotowanie podłoża Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podło- ża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Świeży beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Nakładanie Prace należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5 do +30°C. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy jest opóźniony. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. W zależności od potrzeb, biorąc pod uwagę rodzaj, porowatość, stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wykonać min. dwukrotnie metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą i kolejne warstwy nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Translate »